Tripod floorlamp. Maison Charles. Paris 1960 O2106_1.jpg

Tripod floorlamp. Maison Charles. Paris 1960

0.00
Pair of lamps O:2142 a.jpg

Pair of lamps

0.00
Floorlamp made of bronze. French circa mid 20th O:2117 b.jpg

Floorlamp made of bronze. French circa mid 20th

0.00